Retreat Kewangan Amal Malaysia

November 11 – Retreat kewangan yang diadakan di Pejabat Yayasan Amal Malaysia hari ini dihadiri antaranya oleh Pengerusi dan Bendahari setiap cawangan Amal Malaysia.

Retreat Siri 1 ini dilaksanakan bagi mencari solusi penjanaan ekonomi bagi setiap aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan oleh pusat dan cawangan.

Beberapa penambahbaikan dalam kesepakatan perlu dilaksanakan supaya ia diihat lebih tersusun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *