fbpx

Yayasan Amal Malaysia berdaftar dengan Akta Pertubuhan 1966 (No Pendaftaran: PPM-014-10-30052001). Sehingga kini, kami mempunyai lebih daripada 200 ahli, dan lebih daripada 2,000 sukarelawan berdaftar di pangkalan data kami. Sesuai dengan Akta Pertubuhan, Yayasan Amal Malaysia menyerahkan akaunnya kepada juruaudit luar, menerbitkan Laporan Tahunan untuk disemak dan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan secara dwi tahunan.

Semua staf dan relawan yang membawa nama Yayasan Amal Malaysia, perlu mengikut misi dan nilai teras dalam melaksanakan tugas , sama ada di Ibu Pejabat, misi Luar Negara, atau di mana-mana lokasi di mana mereka mewakili organisasi.

VISI – Menjadi NGO Pilihan Dunia di Dunia menjelang Tahun 2025

MISI – Pertama, Berkhidmat secara sukarela untuk membangun  ummah melalui pendekatan Pendidikan, Kebajikan, Kesihatan, Kemanusian dan Kemasyarakatan. Kedua,melahirkan ahli dan sukarelawan terlatih yang menghayati nilai teras Yayasan Amal Malaysia 

NILAI TERAS KAMI

Berilmu, Beriman dan Beramal

Berakhlak Mulia

Berprinsip dan Berdisiplin

Berkemahiran dan Berketerampilan

Berkasih sayang, jujur & hormat menghormati

Beramal kerana Allah