Yayasan Amal Malaysia berdaftar dengan Akta Pertubuhan 1966 (No Pendaftaran: PPM-014-10-30052001). Sehingga kini, kami mempunyai lebih daripada 600 ahli, dan lebih daripada 2,000 sukarelawan berdaftar di pangkalan data kami. Sesuai dengan Akta Pertubuhan, Yayasan Amal Malaysia menyerahkan akaunnya kepada juruaudit luar, menerbitkan Laporan Tahunan untuk disemak dan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan secara dwi tahunan.