Iklan Jawatan Kosong di Yayasan Amal Malaysia

JAWATAN KOSONG : EKSEKUTIF PENTADBIRAN

RINGKASAN

Jawatan Eksekutif Tadbir di Yayasan Amal Malaysia bertindak sebagai barisan pengurusan organisasi di peringkat kakitangan organisasi. Eksekutif Tadbir ini juga yang akan menjalankan operasi harian organisasi mengikut jobskop Divisyen atau Program Khas yang ditentukan

TANGGUNGJAWAB

1. Bertindak sebagai setiausaha divisyen / program khas divisyen yang berperanan mengkoordinasi, memantau dan membuat laporan perjalanan divisyen / program khas organisasi
2. Membantu Ketua Divisyen / Progam Khas membuat dan melaksanakan perancangan aktiviti
3. Merekod aktiviti divisyen / program khas
4. Membantu Ketua Divisyen / Program khas merangka bajet kewangan tahunan
5. Menguruskan mesyuarat Divisyen / Program khas


SYARAT & KEPERLUAN

1. Ijazah Sarjana Muda dalam apa – apa bidang
2. “Fresh Graduate” adalah digalakkan untuk memohon
3. Berkebolehan dalam komunikasi secara lisan, penulisan dan hubungan organisasi
4. Lancar berbahasa melayu dan Inggeris
5. Berjiwa sukarelawan
6. Mahir menggunakan Microsoft Office
7. Mempunyai kemahiran asas graphic designing

MANFAAT
1. KWSP & SOCSO
2. BONUS PRESTASI

Iklan Latihan Industri (Internship) di Yayasan Amal Malaysia

Permohonan Latihan Industri di Yayasan Amal Malaysia kini dibuka!

Cara Memohon

Calon-calon hendaklah menghantar resume atau Ciruculum Vitae (CV) melalui email amalmalaysia.hq@gmail.com. Sekiranya permohonan calon tidak mempunyai maklum balas dalam tempoh tiga minggu, permohonan calon adalah ditolak.