Persidangan Dakwah Rantau Asia 2017

==================================

PERSIDANGAN DAKWAH RANTAU ASIA 2017
==================================

OBJEKTIF

Menghimpun organisasi dan para daie rantau Asia Tenggara dan Timur Jauh

Menyingkap dan memahami sejarah kemasukan Islam ke rantau Asia Tenggara dan Timur Jauh

Menimbulkan kesedaran perlunya kepada kesepaduan gerak kerja dakwah

Memahamkan dunia bahawa Islam adalah agama yang membawa kepada keamanan sejagat

=================
TARIKH & TEMPAT
=================

Tarikh : 20 hingga 22 Julai 2017
Tempat : Hotel Perdana, Kota Bharu, Kelantan

=================
TAJUK KERTAS KERJA
=================

Menyingkap sejarah kemasukan Islam ke Nusantara dan Timur Jauh

Cabaran Dakwah Islam kini dan mendatang(*highlight cabaran dan peluang)

Menakhoda kesepaduan gerakan dakwah Islam (kepentingan kesatuan gerakan dakwah Islam di rantau Nusantara)

Memperkasa kepelbagaian pendekatan dakwah yang efektif

Memasyarakatkan Dakwah: Cabaran & peluang

Dakwah dalam kalangan wanita: Cabaran dan peluang