Edu For Better Future -

Edu 4 Better Future ialah satu Program dari Yayasan Amal Malaysia yang telah bermula sejak 2014 lagi, Program ini bertujuan untuk memberi Pendidikan asas kepada manusia dan dapat memandu kepada pengetahuan.

Program Edu 4 Better Future fokus kepada kawasan pendalaman dan juga kawasan  yang tidak menerima pendidikan yang berkesan.