AMAL DOKTOR

Amal Doktor merupakan  produk berimpak tinggi Yayasan Amal Malaysia yang memberi fokus kepada masyarakat dan individu yang miskin dan sangat memerlukan bantuan dari segi kesihatan. Amal Doktor terdiri daripada kumpulan doktor, pembantu perubatan, ahli perubatan alternatif serta sukarelawan dari pelbagai latarbelakang.

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beri’tikaf di masjidku ini selama satu bulan.”
(Riwayat At-Thabrani)

GAMBAR AKTIVITI-AKTIVITI AMAL DOKTOR

ANTARA AKTIVITI-AKTIVITI AMAL DOKTOR

Khidmat Ambulans

Ceramah Kesihatan

Pemeriksaan Kesihatan

Program Khatan

Misi Bantuan Perubatan

Kempen Derma Darah