Visi, Misi dan Teras Budaya AMAL - Amal Malaysia

Visi, Misi dan Teras Budaya AMAL

VISI AMAL

Menjadi NGO Kebajikan pilihan dunia menjelang tahun 2025.

 

MISI AMAL

Yayasan Amal Malaysia berkhidmat secara sukarela untuk membangun ummah melalui pendekatan pendidikan, kebajikan, kesihatan, kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Yayasan Amal Malaysia melahirkan ahli dan sukarelawan terlatih yang menghayati teras budaya AMAL.

 

TERAS BUDAYA AMAL

  • Berilmu
  • Beriman & Beramal
  • Berakhlak Mulia
  • Berprinsip & Berdisiplin
  • Berkemahiran & Berketerampilan
  • Berkasih-sayang, Jujur & Hormat-menghormati
  • Beramal Kerana ALLAH