Jom Qurban - Amal Malaysia

Jom Qurban

Jom Qurban

J om Qurban bersama Yayasan Amal Malaysia dianjurkan hampir setiap tahun semasa Hari Raya Aidiladha,  YAM mengfokuskan Ibadah Qurban pada negara-negara yang sangat memerlukan terutama negera-negara di bahagian Afrika. Program ini juga bersekali gerakerja dakwah & membina rangkaian kerja dakwah Pusat Dakwah Serantau PDS, Yayasan Amal Malaysia.

Galeri dan Gambar Jom Qurban dan Aqiqah