Jom Aqiqah - Amal Malaysia

Jom Aqiqah

JomAqiqah

Jom Aqiqah

J om Aqiqah bersama Yayasan Amal Malaysia dianjurkan hampir setiap bulan,  YAM mengfokuskan Ibadah Aqiqah anda pada negara-negara yang sangat memerlukan terutama negera-negara di bahagian Afrika.

Program ini juga bersekali gerakerja dakwah & membina rangkaian kerja dakwah Pusat Dakwah Serantau PDS, Yayasan Amal Malaysia.

Galeri dan Gambar Jom Qurban dan Aqiqah