Amal Doktor - Amal Malaysia

Amal Doktor

Amal Doktor

D Amal Doktor ialah program Yayasan Amal Malaysia yang bermula daripada tahun 2010 lagi, program ini fokus kepada masyarakat dan individu yang susah dan sangat memerlukan bantuan dari segi kesihatan. Amal Doktor terdiri daripada kumpulan doktor, pembantu perubatan, ahli perubatan alternatif serta sukarelawan dari pelbagai latarbelakang.

Amal Doktor telah bergerak bersama dalam setiap misi kemanusiaan dan kebajikan yang dijalankan oleh Yayasan Amal Malaysia sebagai sebuah unit khas perubatan yang memberi khidmat secara percuma untuk membantu golongan sasaran. Yayasan Amal Malaysia menggerakkan banyak program dan projek dengan bermatlamat untuk meningkatkan taraf kesihatan masyarakat tanpa mengira taraf sosio-ekonomi.

Kami membuka peluang dan ruang kepada masyarakat awam untuk bersama dalam delegasi Amal Doktor sama ada menyumbang dari segi tenaga, masa atau wang ringgit demi membina persekitaran hidup lebih sihat dan harmoni bersama.

Amal Doktor