Sumbangan - Amal Malaysia

PILIH UNTUK MENYUMBANG KEPADA

YAYASAN AMAL MALAYSIA

SUMBANGAN ANDA MAMPU MEWARNAI KEHIDUPAN MEREKA YANG SENGSARA
Untuk makluman sumbangan yang diberikan kepada Yayasan Amal akan dimasukkan ke dalam kempen-kempen berikut bergantung atas keperluan dan kepentingan setiap kempen.